Algebraic aspects of linear differential and difference equations
Algebraic aspects of linear differential and difference equations
~
Hendriks, Peter AnneAlgebraic aspects of linear differential and difference equations.
Korte beschrijving: Dit proefschrift behandelt enkele algebraische en algorithmische aspecten van differentiaal-, differentie- en q-dlfferentievergelijkingen. Het grootste gedeelte van dit proefschrift gaat over algoritmes die nagaan of een gegeven tweede orde differentiaal-, differeritie- of g-differentievergelijking elementaire oplossingen heeft en als eventueel resultaat deze oplossingen bepaalt. Dit noemt men het symbolisch oplossen van vergelijkingen Het begrip elementaire oplossing is hierbij zeer precies gedefinieerd. ...

Download here
Science, mathematics, physics,chemistry, informatics, etc..
www.mathlib.org


No comments:

Post a Comment